Առողջագիտություն

1 ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաները.:
Մահ, տեսակները/ կլինիկական, բիոլոգիական/;
Սիրտ թոքային վերակենդանացում:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա