Հայոց լեզու
ՄԵԴԵԱ


Հին Հունաստանոմ ճանաչվածհերոս էր Յասոնը։ Նա իր  <<Արգո>> նավով հասավ Կողքիսև բերեց ոսկե գեղմըորին չէրտիրանաեթե չօգներկախարդուհի Մեդեան։  Գեղեցկուհին Յասոնինտեսնելով սիրահարվեց նրան։ 
   Յասոնը և Մեդեանամուսնացան և բնակությունհաստատեցին Կորնթոսքաղաքում։ Նրանք երկուգեղեցիկ զավակ ունեցան։
   Անցավ ժամանակ։ Յասոնըովամուսնացել էր Մեդեայի հետերախտագիտությունիցդրթվածմի օր տեսավ Կորնթոսիարքայի գեղանի դստերը՝Գլավքեին։ Առաջին անգամՅասոնի սիրտը նվազեց սիրուցառաջին անգամ կինը հերոսիաչքին երևաց Ատվածուհի։
   Յասոնը մոռացավ ամեն ինչնույնիսկ իր կնոջըզավակներին և իր տվածերդումները։ Նա
ժամանակին ԿողքիսոմՄեդեային երդվել էր միշտ սիրելև հավատարիմ մնալ։Նշանավոր հերոսըսիրուցկուրացած գնաց Կորնթոսիարքայի մոտ։ Նա խնդրեցորիրեն կնության տան գեղանիԳլավքեին։
 Արքան հարցրեց
— Չէ՞ որ դու կին ունես՝Մեդեան։
Նա դողալով պատասխանեց
Ես կբաժանվեմ իրենից։
   Մեդեան իմացավ Յասոնի սիրոմասին։ Նա առաջվա նմանխենթանում էր իր ամուսնուհամար։ Խոր վշտիցանզգայություն իջավ Մեդեայիվրա։ Ոչ՛ ուտում էրո ՛չ խմումո՛չ էլ լսում սփոփիչ խոսքեր։Սակայն Մեդեան որոշեց վրեժլուծել անարգողներից։
   Մինչ Մեդեան այսպիսիտվայտանքների մեջ էրգալիս էԿրեոնը և հրամայումորկախարդ կինը անհապաղհեռանա իր քաղաքից այլապեսկսպանի իր զավակներին։ Նալավ էր հասկանումոր Մեդեանկկործանիթե՛ իրենթե՛ իրսիրեցյալ դստերը։
   Մեդեան ձևացնում էր թեհնազանդ է իր արքային ևկհեռանա հաջորդ առավոտյան։
 —Ես ուզում եմ բարեկամանալԳլավքեի հետ հեռանալուցառաջնրա համար մի նվեր եմպատրաստել։ Նա ամուսնունցույց է տալիս մի չնաշխարհիկզգեստ և ոսկե թագ։ Կանչում էծառաներին և նվերը ուղարկումԳլավքեինզգեստ տեսնելունպես սքանչացած աղջիկըանմիջապես որոշում է փորձելայն։ Բայց Մեդեան թույն էր քսելհագուստին և թագի պսակին։Հենց հագնում է թույնըթափանցում է մարմնի մեջևԳլավքեն մահանում է։ Նրանօգնության է շտապում հայրըգրկում է սիրասուն դստերը ևզգեստը կպչում է նաև նրանշտապում է պոկել զգեստը իրմարմնիցբայց դստեր կողքինմահանում է նաև հայրը։
Բայց դեռ բավարարված չէրմեդեայի վրեժխնդրությունը։Յասոնը լսում է իր զավակներիճիչերըայդ Մեդեան էրորսրախողխող էր անում իր երկումանկիկներին։
   Ծեծում է դուռը Յասոնըխնդրում էսպառնումՄեդեային։ Ամեն ինչ անօգուտէր։
Հանկարծ օդում հայտնվում էվիշապներ լծած մի կառքորիմեջ Մեդեան էրիսկ նրա ոտքերիմոտ զավակների մարմիններնէին։

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա