Քիմիա

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ

Թունավոր նյութերը օդում, ջրում, հողում
Լաբորատոր փորձ` օդի բաղադրությունը
օդում թթվածնի ծավալային բաժինը `21%
Այրումը օքսիդացման ռեակցիա է, որի ընթացքում անջատվում է ջերմություն և լույս:
ազոտի ծավալային բաժինը` 78%
CO2=0,03%
ազնիվ գազեր-He, Ne, Ar, H2O գոլոշի
Օդի աղտոտան պատճառները`
1. Cn Hm + O2 —> CO2 + H2O
CnHm—> C
—>CO CO
N2+ O2—> 2NO
NO+O2—> 2NO2
4NO2+O2+2H2O—> 4HNO3
S+O2—>SO2
SO2+H2O—> H2SO3

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա