Կենսաբանություն

Ժամանակակից էկոլոգիական խնդիրներ

Էկոլոգիական հետք, մարդկային պահանջարկի չափորոշիչ, երկրի էկոհամակարգերի վրա։ Մարդկային պահանջարկը համեմատվում է մոլորակի էկոլոգիական համակարգերի վերականգնվելու ընդունակության հետ։ Այն ներկայացնում է կենսականորեն արդյունավետ հողի և ջրային տարածքի այն քանակը, որոնք պետք է վերականգնեն բնակչության կողմից սպառվող ռեսուրսները և կլանեն ու վնասազերծեն համապատասխանաբար առաջացող թափոնները։ Օգտագործելով գնահատման այս ձևը, հնարավոր է գնահատել, թե ինչքան կպահանջվի երկիր մոլորակից աջակցել մարդկությանը, եթե յուրաքանչյուրն ապրի իր համար նախատեսված ժամանակահատվածը։ Մինչ 2006 թ. ամբողջ մարդկության էկոլոգիական հետքը գնահատված է երկիր մոլորակի 1.4 մասով այլ կերպ ասած, մարդկությունը օգտագործում է էկոլոգիական ծառայությունները 1.4 անգամ ավելի արագ, քան կարող է երկիրը վերականգնել դրանք։ Ամեն տարի այս թիվը վերահաշվարկվում է 3 տարի ուշացումով՝ շնորհիվ այն ժամանակահատվածի, որն անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ին հավաքել և հրապարակել բոլոր ընդգծված վիճակագրական տվյալները։ Ինչ էկոլոգիական հետք հասկացությունը լայնորեն մտել է գործածության մեջ, չափման մեթոդները անընդհատ փոխվում են։ Այնուամենայնիվ, հաշվարկման ստանդարտները փոփոխվում են, որպեսզի արդյունքները լինեն հաստատուն և համեմատելի։


Երկրիը
Բնակչությունը Մլն-ներով
Էկոլոգիական հետքը գհա/1 շնչին
Կենսահնարավորությունըգհա/1շնչի հաշվով
Էկոհամակարգի ինքնավերականգնումը Գհա/1 շնչի հաշվով

49.17
2.32
1.14
-1.18Վ

72.44
2.68
0.81
-1.87

141.94
4.41
5.75
1.34

127.40
4.73
0.60
-4.13

61.13
4.89
1.34
-3.55

61.71
5.01
3.00
-2.01

59.31
4.99
1.14
-3.85

7.51
5.02
1.24
-3.78

82.34
5.08
1.92
-3.16

20.85
6.84
14.71
7.87

32.95
7.01
14.92
7.91

308.67
8.00
3.87
-4.13

1336.55
2.21
0.98
-1.23

4.36
1.82
1.21
-0.61

3.07
Իսպանիայի էոկոլոգիական հիմնախնդիրները.
Իսպանիայում, ինչպես զարգացած բոլոր եվրոպական երկրներում լուրջ բնապահպանական խնդիրներ կան: Միևնույն ժամանակ, տարածքային պլանավորման քաղաքականության վերափոխումը մարդկային շահերի առավելագույնս հաշվի առնելով, մեծ ազդեցություն է ունենում բնակչության բաշխման և արտադրության վրա: Բացի այդ, Իսպանիան զգալի փորձ է կուտակել շրջակա միջավայրի վրա հիմնված քաղաքականության ձևավորման և իրականացման գործում: Իսպանիայի տնտեսության ժամանակակից զարգացման պայմանների առանձնահատկությունն այն է, որ անցել է արդյունաբերականացման արագացված տեմպով, երկիրն արդեն փորձել է հետինդուստրիալ զարգացմանը բնորոշ մի շարք միտումներ: Իսպանիայում աշխարհագրական գործընթացները վերջին տասնամյակում զգալի վերափոխումների են ենթարկվում: Տարածքի էկոլոգիական որակը երրորդ կարևոր նշանակություն ունեցավ: Առաջին հերթին, Իտալիան և Իսպանիան, ինչը զգալիորեն ազդել է այդ երկրների վերափոխման գործընթացին: Այս ամենի մեջ ոչ պակաս դեր է եկել եկամտի համապատասխան մակարդակի ունեցող բարձրակարգ մասնագետների ցանկությունը`ապրել Միջերկրական ծովի ափի ամենաթանկ և հարմարավետ վայրերում: Իսպանիայի մուտքն զգալի առաջընթաց է արձանագրել բնապահպանության ոլորտում պետական քաղաքականության մեջ: Իսպանիայում զարգացել է աշխարհագրության կիրառական ուղղությունը: Շատ կարևոր է, որ Իսպանիայում բնապահպանական պարկերի և պարկերի ստեղծումը ուղեկցվի շրջակա տարածքների գոտիների ձեւավորմամբ `բարձրացնելով բնապահպանական պահանջները: Սա իր հերթին հանգեցնում է հատուկ բնապահպանական ռեժիմ ունեցող խոշոր տարածքների ձևավորմանը:
Իսպանիայի հիմնական բնապահպանական խնդիրներից կարելի է առանձնացնել հետևյալը.
  • Երկրի ափամերձ էկոհամակարգերի հեռացում: Այս հարցում Անդալուսիան ունի հատուկ նշան, որտեղ անսպասելի և անօրինական շինարարությունը դարձել է իսկական խնդիր:
  • Հարյուրավոր գյուղացիների բնակչության թվի կրճատումը: Մի քիչ ավելի քան հարյուր տարի առաջ, նրանց բնակչությունը կազմում էր 100 000 հազվագյուտ կենդանիների և այժմ տեղում:
  • Մթնոլորտում ածխաթթու գազի արտանետումների քանակը մշտապես աճում է:
  • Թափոնների ջուրը բաց ծովում:

Հայաստանում էկոլոգիական հիմնախնդիրները.
  • Տարածքի և օդի աղտոտում
  • Անտառների հատում
  • Հողերի վատթարացում և էրոզիա
  • Քաղցրահամ ջրերի որակի վատացում
  • Կենսաբանական տեսակների բազմազանության հիմնախնդիր


Իմ կարծիքով այս խնդիրների լուծումը միակն է` մարդիկ պետք է ավելի բնապահպան լինեն և չաղտոտեն իրենց շրջապատը: Հասկանան, որ բնության չհետևելը միայն իրենց է վնաս լինելու:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա