К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Май, 2018

Ֆիզիկա

Լուսին

ԼուսինըԵրկիրմոլորակի միակ և Արեգակնային համակարգիմեծությամբ հինգերորդ բնական արբանյակն է։ Ունենալով Երկրի տրամագծի 27%-ը և խտության 60%-ը՝ Լուսինն ունի Երկրի զանգվածի1⁄81-ը։ Միջին հեռավորությունը Երկրի և Լուսնի կենտրոնների միջև կազմում է 384 467 կմ։ Գիշերները այն արտացոլում է Արեգակի լույսը երկրագնդի այն կիսագնդում, որտեղ չեն հասնում Արեգակի ճառագայթները։ Լուսինն իր խտությամբ երկրորդ արբանյակն է Յուպիտերի Իո արբանյակից հետո։
Լուսինը Երկրի հետ սինքրոն պտույտիմեջ է՝ մշտապես շրջված լինելով դեպի մոլորակը միևնույն կողմով։ Այն Արեգակից հետո ամենապայծառ մարմինն է երկնքում, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա մակերևույթը իրականում շատ մուգ է և արտացոլման գործակցով մոտ է ածխին։

Ֆիզիկա

Մարս

Մարս կամ Հրատ (լատիներեն՝ Mars), Արեգակնային համակարգիԱրեգակիցհեռավորությամբ չորրորդ և չափերով յոթերորդ մոլորակն է։ Մոլորակի զանգվածը կազմում է Երկրի զանգվածի 10,7 %-ը։ Իր Մարս անունը ստացել է հռոմեական պատերազմի աստված Մարսի պատվին, հունական դիցաբանությունում՝ Արես։ Երբեմն Մարսը անվանում են «կարմիր մոլորակ» մակերևույթի կարմրավուն երանգի պատճառով, որը ստացվում է երկաթիօքսիդի պատճառով։https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Mars_Valles_Marineris.jpeg


Մարսը երկրային խմբի մոլորակ է նոսր մթնոլորտով (մթնոլորտային ճնշումըմակերևույթի մոտ 160 անգամ փո

Ֆիզիկա

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
30.05.2018 Աստղագիտությունըհնագույնգիտությունէտիեզերքի, երկնայինմարմիններիևնրանցհետկապվածերևույթներիմասին: Մոլորակներիշարժումների, ԱրեգակիուԼուսնիխավարումների, պայծառգիսավորներիերևույթներըհինդարերումկապումէինԵրկրիվրատեղիունեցողիրադարձություններիհետևօգտագործումհասարակականկյանքիերևույթների, մարդկանցճակատագրիկանխագուշակմաննպատակով։Այդհարցերով