К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Июнь, 2018
ԼԻՎԻՆԳՍԹՈՆ ԼԱՐՆԵԴ «ՀՈՐ ԶՂՋՈՒՄԸ»08.11.2017 1.«Բոլորմեծահասակներըառաջերեխաենեղել, միայնթենրանցիցքչերնենայդբանըհիշում»: Համաձա՞յնեսԷքզյուպերիիայսմտքիհետ, պատասխանդհիմնավորիր: Համաձայնեմ: Քանիորինչճանապարհանցնումեներեխաներըայդճանապարհըանցելեննաևմեծերը: