ԼԻՎԻՆԳՍԹՈՆ ԼԱՐՆԵԴ «ՀՈՐ ԶՂՋՈՒՄԸ»

1.«Բոլոր մեծահասակները առաջերեխա են եղելմիայն թե նրանցիցքչերն են այդ բանը հիշում»: Համաձա՞յն ես Էքզյուպերիի այս մտքիհետպատասխանդ հիմնավորիր:
  Համաձայն եմՔանի որ ինչճանապարհ անցնում են երեխաներըայդ ճանապարհը անցել են նաևմեծերը:
2.Ինչ եք կարծում՝ ինչո՞ւ ենմեծահասակները երեխաներինչափում սեփական տարիներիչափանիշով:
Իմ կարծիքով իրենց փորձից
3.«Քո փոքրիկ սիրտը նույնքան մեծ էորքան արշալույսը հեռավորբլուրների վրա»: Ինչպե՞ս եսհասկանում այս նախադասությունը:
Թեև տղան երեխա էր,բայց ուներ մեծու ազնիվ սիրտ։
4.Երբևէ զղջացե՞լ ես ինչոր բանիհամարհատկապես ո՞ր դեպքերումես զղջում:
Անմտածված արարքների համար:
5.Փորձիր պարզել ԼիվինգսթոնԼարնեդն էլ ի՞նչստեղծագործություններ ունի:
Չեմ գտել

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա