К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Февраль, 2019

Սքեյտ

Գլաչմուշկայինտախտակկամսքեյթբորդ (անգլ.՝ skateboard՝ «գլաչմուշկայինտախտակ»), տախտակ, որըկազմվածէնրբատախտակից (ֆաներա), իրենիցներկայացանումէֆաներաներիմիքանիշերտևտեղադրվածէփոքրտրամաչափիակերի (գլաչմուշկներ) վրա։Կարողէօգտագործվելորպեստրանսպորտայինմիջոց, կամէլտարատեսակհնարքներանելուսպորտայինսարք։ Դեք (անգլ.՝ deck)՝սքեյթիտախտակը։Որպեսկանոնայնկազմվածէկանադական, կամչինականթխկիների 7 կամ 9 սոսնձվածշերտերից, սակայնլինումեննաևբացառություններ (օրինակ՝Bakerընկերություննարտադրումէր 5 շերտանիգերթեթևմոդելներ, իսկBlindընկերությունը՝ 8 շերտանիպնդեցվածտարբերակը
ԱշոտԱ 885-890ՍմբատԱ 890-914ԱշոտԲԵրկաթ 914-928Աբաս 928-953ԱշոտԳՈղորմած 953-977ՍմբատԲՏիեզերակալ 977-990ԳագիկԱ990-1020Հովհաննես–Սմբատ 1020-1041ԳագիկԲ 1042-1045


ՍմբատԲՏիեզերակալ
ՍմբատԲՏիեզերակալ (ծն. թ. անհայտ937-940 – 989), Հայոցթագավոր 977–ից։Բագրատունիներիարքայատնից։ 958–ինդարձելէհոր՝ԱշոտԳ