К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Сентябрь, 2019

Կոմիտաս: Մուլտիմեդիա

Տեսանյությում ներկայացվում է ծրագիր Կոմիտասի մասին: Ինտերֆեյսը ներկայացված էր Կենաց ծառի տեսքով և բաղկացած էր հինգը մասից՝ լուսանկար, տեսանյութ, ձայն, տեքստ, ժամանակագրություն: Ժամանակագրություն բաժինը իր հերթին բաժանված է չորսը մասի՝ գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ: Առաջին մասը գարունը պատմում է Կոմիտասի վաղ կյանքի մասին և կարելի է լսել մանկական երգերը: Գարնանը հետևում է ամառը, իր սիրո երգերով: Կարելի է տեսնել Կոմիտասի նկարները և նրա տունը Կ. Պոլսում: Կոմիտասի սիրած եվրոպական ստեղծագործություներից էր Շուբերտի “Սերենադը”: Ձմեռ բաժնում կարելի է տեսնել Կոմիտասի վերջին նկարը՝ իր մահվան մահճում: Ձայն բաժնում կան 600 ավել ձայնագրություններ: Երգերը կարելի է լսել տարբեր կատարումներով, ունենալ նրանց տեքստերը և նոտաները: Տեքստ բաժնում գտնվում են Կոմիտասի բանաստեղծությունները և կա բաժին “Մեծերը Կոմիտասի մասին”: Լուսանկար բաժնում կա 500-ից ավելի նկար, Կոմիտասից, փաստաթղթերից, ինքնագրերից: Տեսանյութ բաժնում կան համերգանյութեր, հեռուստատեսային նկարահանումներ, եզակի ձայնագրություններ:

Վրացերեն

ՔՈ ՊԱՏՃԱՌՈՎ

Քո աչքերի՛, քո աչքերի՛, քո աչքերի՛ պատճառով
Իմ աչքերը ամբո՛ղջ գիշեր, ամբո՛ղջ գիշեր չե՜ն փակվում:

Քո մատների՛, քո մատների՛, քո մատների՛ պատճառով
Իմ մատները, իմ մատները լո՜ւյս են ուզում խմորել: 

Քո թևերի՛, բա՛ց թևերի, մե՛րկ թևերի պատճառով
Իմ աչքերին, իմ աչքերին ջրվեժնե՜ր են երևում:


Քո ծիծաղի՛, քո ծիծաղի՛, քո ծիծաղի՛ պատճառով
Իմ ծիծաղը, իմ ծիծաղը պաշտոնաթո՜ղ է դարձել:
Քո քայլվածքի՛, քո քայլվածքի՛, քո քայլվածքի՛ պատճառով
Լսողությամբ սահմանապա՛հ, սահմանապա՜հ եմ դարձել:
Քեզ այս ձևով ունենալու-չունենալու պատճառով
Կորցրել եմ ունեցածս` հպարտությո՜ւնս հաղթողի…

Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky. Imagine all the people
Living for today. Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too.
Imagine all the people
Living life in peace.առջ.ներ

1) Ո՞րշարքիբոլորբառերումևբանաձևերումէգրվում«է» ամենա-ական, քրիստոն-ություն, երբևից-, ինչև-հն-աբան, պատն-շ, չ-ինք, առ-ջաթելեղ-րերգ, ափ-ափ, չ-նք, լայն-կրանդող-րոցք, Հրազդանհ-կ, չ-ի, ան- 

2) Ո՞րշարքիբոլորբառերումէգրվում«ե» ան-զր, խուռն-րամ, երբև-, նախօր-