Քիմիա

                         Երկաթ
Երկաթ, քիմիական նշանը՝ Fe (լատ.՝ Ferrum)։ Երկաթը d-տարր է, պարբերական համակարգի ութերորդ խմբի երկրորդական ենթախմբում է, ատոմային համարը՝ 26։ Այն սպիտակ-արծաթափայլ մետաղ է։ Ատոմի էլեկտրոնային բանաձևն է 1s22s22p63s23p63d64s2։ Բացի Էներգիական չորրորդ մակարդակի 2 էլեկտրոնից, քիմիական կապերի առաջացմանը կարող են մասնակցել նաև երրորդ մակարդակի d-էլեկտրոնները։ Երկաթին բնորոշ են գերազանցապես +2 և +3 օքսիդացման աստիճանները։ Սակայն կան շատ քիչ թվով խիստ անկայուն միացություններ, որոնցում դրսևորվում է +6 օքսիդացման աստիճան։ Բնության մեջ տարածվածությամբ (4,65%) զբաղեցնում է չորրորդն է՝ թթվածնից(O), սիլիցիումից (Si) և ալյումինից (Al[1]).) հետո։ Ազատ վիճակում երբեմն հանդիպում է միայն որոշ երկաթաքարերի տեսքով։ Գտնվում է հիմնականում օքսիդային հանքաքարերում, որոնցից կարևորներն են գորշ երկաթաքարը (լիմոնիտ)(Fe2O3 . nH2O), կարմիր երկաթաքարը (հեմատիտ)(Fe2O3), մագնիսական երկաթաքարը (մագնետիտ) (Fe3O4), սիդերիտը (FeCO3), պիրիտ (հրաքար)՝ FeS2 և այլն։ Մարդու օրգանիզմում կա ~ 3գ երկաթ տարր գերազանցապես հեմոգլոբինի բաղադրության մեջ։IMG_6622.jpeg
Կռելի, արծաթափայլ, սպիտակ, պինդ մետաղ է։

Արդյունաբերությունում երկաթը ստանում են երկաթի հանքաքարից հիմնականում հեմատիտից (Fe2O3) և մագնիտից (FeO·Fe2O3)։ Գոյություն ունեն տարբեր որակական եղանակներ երկաթը հանքաքարից ստանալու համար։ Առավել տարածված եղանակներից է, երբ երկաթը ստանում են բացառապես հրամետաղարտադրական եղանակով՝ դոմնային վառարանում։

Արտադրության առաջին փուլ
ԽմբագրելԵրկաթը վերականգնում են ածխածնով դոմնային վառարանում 2000 °C ջերմաստիճանում։ Ստանում են ածխածնով կամ ածխածնի օքսիդով օքսիդներից վերականգնման միջոցով։ Վառարանում ածխածինը օքսիդանում է մինչև ածխածնի մոնօքսիդը.
2
C
+
O
2
2
C
O
{\displaystyle {\mathsf {2C+O_{2}\rightarrow 2CO}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/52170f75b264465e514fdd06ed7348e0e326d469" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:16.225ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2C+O_{2}\rightarrow 2CO}}}">
52170f75b264465e514fdd06ed7348e0e326d469.svg
Իր հերթին ածխածնի մոնօքսիդը վերականգնում է երկաթը հանքաքարից։ Որպեզի հետևյալ ռեակցիան ընթանա արագ, տաքացված շմոլ գազը բաց են թողնում երկաթի(III) օքսիդի վրայով.
3
C
O
+
F
e
2
O
3
2
F
e
+
3
C
O
2
{\displaystyle {\mathsf {3CO+Fe_{2}O_{3}\rightarrow 2Fe+3CO_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5009059ccefb47314692b3bf4185ef4ddd74a876" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:28.758ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3CO+Fe_{2}O_{3}\rightarrow 2Fe+3CO_{2}}}}">
5009059ccefb47314692b3bf4185ef4ddd74a876.svg
F
e
+
C
F
e
+
C
O
{\displaystyle {\mathsf {Fe+C\rightarrow Fe+CO}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/904d833763ed9a3d8ef1c782f5c24e3bcce3dda4" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:18.686ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+C\rightarrow Fe+CO}}}">
904d833763ed9a3d8ef1c782f5c24e3bcce3dda4.svg
F
e
2
O
3
+
3
C
2
F
e
+
C
O
{\displaystyle {\mathsf {Fe_{2}O_{3}+3C\rightarrow 2Fe+CO}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5cdd8b6ab1279d682455bd755298ee196212fe32" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:24.83ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe_{2}O_{3}+3C\rightarrow 2Fe+CO}}}">
5cdd8b6ab1279d682455bd755298ee196212fe32.svg
Օդում, խոնավության առկայությամբ, հեշտությամբ օքսիդանում է (ժանգոտում է).
4
F
e
+
3
O
2
+
6
H
2
O
4
F
e
(
O
H
)
3
{\displaystyle {\mathsf {4Fe+3O_{2}+6H_{2}O\rightarrow 4Fe(OH)_{3}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ad59ebc072c317c444cfe78ddade69f678cd418c" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:32.05ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {4Fe+3O_{2}+6H_{2}O\rightarrow 4Fe(OH)_{3}}}}">
ad59ebc072c317c444cfe78ddade69f678cd418c.svg
Ֆիզիկական հատկություններ

Երկաթը արծաթափայլ, սպիտակ, պինդ մետաղ է, խտությունը 7,87 գ/սմ3 է, հալման ջերմաստիճանը՝ 1539 °C։ Շնորհիվ ատոմում առկա չզույգված շատ էլեկտրոնների՝ երկաթն ունի պարամագնիսական հատկություն. ձգվում է մագնիսի կողմից։ Այդ մետաղին բնորոշ են արագ մագնիսանալու և ապամագնիսանալու հատկությունները, ինչը հնարավորություն է տալիս երկաթը լայնորեն օգտագործելու էլեկտրատեխնիկայում և էլեկտրոնային սարքերում։ Չափազանց մաքուր երկաթը բավականին կայուն է օդի թթվածնի նկատմամբ, սակայն սովորական մետաղը (խառնուկներ պարունակող) օդում աստիճանաբար ենթարկվում է կերամշակման, մանավանդ խոնավության առկայությամբ.
2
F
e
+
O
2
+
2
H
2
O
2
F
e
(
O
H
)
2
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+O_{2}+2H_{2}O\rightarrow 2Fe(OH)_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f2bab7911394d09f9921f033a9c293b70351b0e" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:30.887ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2Fe+O_{2}+2H_{2}O\rightarrow 2Fe(OH)_{2}}}}">
1f2bab7911394d09f9921f033a9c293b70351b0e.svgքսիդացման աստիճանը
օքսիդ
Հիդրօքսիդ
Բնույթը
Ծանոթությունը
+2
FeO
Fe(OH)2
Թույլ հիմնային
Թույլ վերականգնող
+3
Fe2O3
Fe(OH)3
Շատ թույլ հիմնային, հաճախ ամֆոտերիկ
Թույլ օքսիդացնող
+6
ձեռք չի բերվել
H2FeO4*
Թթու

Երկաթի տաքացված լարը թթվածնի մեջ մտցնելիս բուռն այրվում է՝ արձակելով շիկացած շիթեր և վերածվելով, այսպես կոչված, «խառը» օքսիդի՝ Fe3O4.
3
F
e
+
2
O
2
F
e
3
O
4
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+2O_{2}\rightarrow Fe_{3}O_{4}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bfbe2d6619f0ce9c82a42fb3f0e32845acfa64a8" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:20.073ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+2O_{2}\rightarrow Fe_{3}O_{4}}}}">
bfbe2d6619f0ce9c82a42fb3f0e32845acfa64a8.svg
Ջրածնի հետ երկաթը չի փոխազդում։ Հալոգենների հետ օքսիդանում է մինչև +3 օքսիդացման աստիճան։ Օրինակ՝
3
F
e
+
3
C
l
2
2
F
e
C
l
3
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+3Cl_{2}\rightarrow 2FeCl_{3}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/10de23e1b86aef1f793a0cf5b7cfd1fe5aaa8860" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:20.844ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+3Cl_{2}\rightarrow 2FeCl_{3}}}}">
10de23e1b86aef1f793a0cf5b7cfd1fe5aaa8860.svg
Դիտարժան է նաև երկաթի ռեակցիան ծծմբի հետ։ Այդ նյութերի փոշիների խառնուրդը փորձանոթում տաքացնելիս սկսվում է բուռն ջերմանջատիչ ռեակցիա, որի հետևանքով գոյանում է երկաթի սուլֆիդ.
F
e
+
S
F
e
S
{\displaystyle {\mathsf {Fe+S\rightarrow FeS}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1b436a8e932be586f019110e959a090f403db9a0" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:13.75ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+S\rightarrow FeS}}}">
1b436a8e932be586f019110e959a090f403db9a0.svg
Երկաթը սովորական թթուներից անջատում է ջրածին՝ առաջացնելով երկվալենտ երկաթի աղ։ Օրինակ՝
F
e
+
2
H
C
l
F
e
C
l
2
+
H
2
{\displaystyle {\mathsf {Fe+2HCl\rightarrow FeCl_{2}+H_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/42695d750d045bd4e2435326d811976b88fbd61f" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:24.65ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+2HCl\rightarrow FeCl_{2}+H_{2}}}}">
42695d750d045bd4e2435326d811976b88fbd61f.svg
F
e
+
H
2
S
O
4
F
e
S
O
4
+
H
2
{\displaystyle {\mathsf {Fe+H_{2}SO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+H_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6645ad10edcca499674ef47e69d28a105c0c32ff" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:27.519ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+H_{2}SO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+H_{2}}}}">
6645ad10edcca499674ef47e69d28a105c0c32ff.svg
Օքսիդիչ թթուներից խիտ ծծմբականի հետ չի փոխազդում սովորական ջերմաստիճաններում, ինչը հնարավորություն է տալիս մեծաքանակ թթուն տեղափոխելու երկաթե տարողություններով։ Խիտ ազոտական թթուն ևս չի փոխազդում երկաթի հետ։ Նշված երկու թթուներն էլ պասիվացնում են երկաթը՝ վերջինիս մակերևույթի վրա առաջացնելով օքսիդացման այնպիսի արգասիքներ, որոնք արգելափակում են թթվի անմիջական հպումը մետաղի հետ։ Նոսր ազոտական թթուն, այնուամենայնիվ, փոխազդու է երկաթի հետ.
8
F
e
+
30
H
N
O
3
8
F
e
(
N
O
3
)
3
+
3
N
H
4
N
O
3
+
9
H
2
O
{\displaystyle {\mathsf {8Fe+30HNO_{3}\rightarrow 8Fe(NO_{3})_{3}+3NH_{4}NO_{3}+9H_{2}O}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e4ba0c13aaa74b43b1c29c5506aac08aa86aa568" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:50.316ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {8Fe+30HNO_{3}\rightarrow 8Fe(NO_{3})_{3}+3NH_{4}NO_{3}+9H_{2}O}}}">
e4ba0c13aaa74b43b1c29c5506aac08aa86aa568.svg
Երկաթն ակտիվ մետաղ է և կարող է մի շարք մետաղների դուրս մղել իրենց աղերի ջրային լուծույթներից.
F
e
+
C
u
C
l
2
F
e
C
l
2
+
C
u
{\displaystyle {\mathsf {Fe+CuCl_{2}\rightarrow FeCl_{2}+Cu}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d1ed10e10634bda31241acabbc79bff123678710" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:25.571ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+CuCl_{2}\rightarrow FeCl_{2}+Cu}}}">
d1ed10e10634bda31241acabbc79bff123678710.svg
Ջրի հետ փոխազդում է միայն շատ բարձր ջերմաստիճաններում (ջրային գոլորշու հետ).
3
F
e
+
4
H
2
O
F
e
3
O
4
+
4
H
2
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+4H_{2}O\rightarrow Fe_{3}O_{4}+4H_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00d17c246bfbd9784c381018bbe2a6e26d8a96ac" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:28.422ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+4H_{2}O\rightarrow Fe_{3}O_{4}+4H_{2}}}}">
00d17c246bfbd9784c381018bbe2a6e26d8a96ac.svg

Փոխազդեցությունը թթուների հետ
F
e
+
2
H
C
l
F
e
C
l
2
+
H
2
{\displaystyle {\mathsf {Fe+2HCl\rightarrow FeCl_{2}+H_{2}\uparrow }}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5ed23d36448759d81c64621a4b68d1d263d181db" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:26.458ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+2HCl\rightarrow FeCl_{2}+H_{2}\uparrow }}}">
5ed23d36448759d81c64621a4b68d1d263d181db.svg
  • Նոսր ծծմբական թթվի հետ.
F
e
+
H
2
S
O
4
F
e
S
O
4
+
H
2
{\displaystyle {\mathsf {Fe+H_{2}SO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+H_{2}\uparrow }}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/123715ec859b37e326459604672864821188f972" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:29.327ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+H_{2}SO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+H_{2}\uparrow }}}">
123715ec859b37e326459604672864821188f972.svg
  • Խիտ ազոտական և ծծմբական թթուների հետ.
2
F
e
+
6
H
2
S
O
4
F
e
2
(
S
O
4
)
3
+
3
S
O
2
+
6
H
2
O
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+6H_{2}SO_{4}\rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3}+3SO_{2}\uparrow +6H_{2}O}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3c64c082235f8366300faac50ff1b68d57831655" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:46.116ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2Fe+6H_{2}SO_{4}\rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3}+3SO_{2}\uparrow +6H_{2}O}}}">
3c64c082235f8366300faac50ff1b68d57831655.svg
  • Երկաթը արյվում է օդում
3
F
e
+
2
O
2
F
e
3
O
4
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+2O_{2}\rightarrow Fe_{3}O_{4}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bfbe2d6619f0ce9c82a42fb3f0e32845acfa64a8" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:20.073ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+2O_{2}\rightarrow Fe_{3}O_{4}}}}">
bfbe2d6619f0ce9c82a42fb3f0e32845acfa64a8.svg
  • Այրումը մաքուր թթվածնով.
4
F
e
+
3
O
2
2
F
e
2
O
3
{\displaystyle {\mathsf {4Fe+3O_{2}\rightarrow 2Fe_{2}O_{3}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f19cdfd3e0699b95894633d6a1fda76d10f4fe84" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:21.236ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {4Fe+3O_{2}\rightarrow 2Fe_{2}O_{3}}}}">
f19cdfd3e0699b95894633d6a1fda76d10f4fe84.svg
2
F
e
+
O
2
2
F
e
O
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+O_{2}\rightarrow 2FeO}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ff5d753416c348b62fbe62c608ba4b1eeb476f93" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:17.965ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2Fe+O_{2}\rightarrow 2FeO}}}">
ff5d753416c348b62fbe62c608ba4b1eeb476f93.svg
F
e
+
S
F
e
S
{\displaystyle {\mathsf {Fe+S\rightarrow FeS}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1b436a8e932be586f019110e959a090f403db9a0" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:13.75ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+S\rightarrow FeS}}}">
1b436a8e932be586f019110e959a090f403db9a0.svg
2
F
e
+
3
C
l
2
2
F
e
C
l
3
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+3Cl_{2}\rightarrow 2FeCl_{3}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f4d22d1ed6e1a84f62903562a25ba0d118857ff3" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:20.844ex; height:2.509ex;" alt="{\mathsf {2Fe+3Cl_{2}\rightarrow 2FeCl_{3}}}">
f4d22d1ed6e1a84f62903562a25ba0d118857ff3.svg
2
F
e
+
3
B
r
2
2
F
e
B
r
3
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+3Br_{2}\rightarrow 2FeBr_{3}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5de0effca766c5d9964a9f33fa636d1f01678cce" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:21.452ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2Fe+3Br_{2}\rightarrow 2FeBr_{3}}}}">
5de0effca766c5d9964a9f33fa636d1f01678cce.svg
3
F
e
+
4
I
2
F
e
3
I
8
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+4I_{2}\rightarrow Fe_{3}I_{8}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f6eeb05b496f736cf0146559316126f6ae9ed5b9" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:17.946ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+4I_{2}\rightarrow Fe_{3}I_{8}}}}">
f6eeb05b496f736cf0146559316126f6ae9ed5b9.svg
6
F
e
+
N
2
2
F
e
3
N
{\displaystyle {\mathsf {6Fe+N_{2}\rightarrow 2Fe_{3}N}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7b8f59f69d7430d9c012a33de1bd630062fd835b" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:18.889ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {6Fe+N_{2}\rightarrow 2Fe_{3}N}}}">
7b8f59f69d7430d9c012a33de1bd630062fd835b.svg
F
e
+
P
F
e
P
{\displaystyle {\mathsf {Fe+P\rightarrow FeP}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e11ba7169d9d36adc6f425eb0f769525f2bcea0c" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:14.135ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+P\rightarrow FeP}}}">
e11ba7169d9d36adc6f425eb0f769525f2bcea0c.svg
2
F
e
+
P
F
e
2
P
{\displaystyle {\mathsf {2Fe+P\rightarrow Fe_{2}P}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d6a95c6d4067306c8d87da09dc97ce89b403048d" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:16.352ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {2Fe+P\rightarrow Fe_{2}P}}}">
d6a95c6d4067306c8d87da09dc97ce89b403048d.svg
3
F
e
+
P
F
e
3
P
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+P\rightarrow Fe_{3}P}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4851c2e5fcb2c9c988d2263c6225fabe35992edb" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:16.352ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+P\rightarrow Fe_{3}P}}}">
4851c2e5fcb2c9c988d2263c6225fabe35992edb.svg
3
F
e
+
C
F
e
3
C
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+C\rightarrow Fe_{3}C}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9cedc436ec8761f8eacf2533084df3d8948ce55f" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:16.352ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {3Fe+C\rightarrow Fe_{3}C}}}">
9cedc436ec8761f8eacf2533084df3d8948ce55f.svg
F
e
+
S
i
F
e
S
i
{\displaystyle {\mathsf {Fe+Si\rightarrow FeSi}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dfee17d6980f7c5c56a01af3b4f8fc0013dd299e" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:14.862ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+Si\rightarrow FeSi}}}">
dfee17d6980f7c5c56a01af3b4f8fc0013dd299e.svg
3
F
e
+
4
H
2
O
F
e
3
O
4
+
4
H
2
{\displaystyle {\mathsf {3Fe+4H_{2}O\rightarrow Fe_{3}O_{4}+4H_{2}\uparrow }}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/36bef5b5684a82b32dec371a9a2700f40f0878c2" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:30.229ex; height:2.509ex;" alt="{\mathsf {3Fe+4H_{2}O\rightarrow Fe_{3}O_{4}+4H_{2}\uparrow }}">
36bef5b5684a82b32dec371a9a2700f40f0878c2.svg
F
e
+
C
u
S
O
4
F
e
S
O
4
+
C
u
{\displaystyle {\mathsf {Fe+CuSO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+Cu}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/63d9ce1df2406a3de36b20951fd4e2d1aaf3dc97" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:27.494ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+CuSO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+Cu}}}">
63d9ce1df2406a3de36b20951fd4e2d1aaf3dc97.svg
F
e
+
2
F
e
C
l
3
3
F
e
C
l
2
{\displaystyle {\mathsf {Fe+2FeCl_{3}\rightarrow 3FeCl_{2}}}}
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d6df7d1d41823b3d4aea0135c6108a16ad7e6ae5" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:22.036ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\mathsf {Fe+2FeCl_{3}\rightarrow 3FeCl_{2}}}}">
d6df7d1d41823b3d4aea0135c6108a16ad7e6ae5.svg


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Աղմկոտ լռություն

Օշականի հյուրերը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

instafriends