Сообщения

Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը

Թագավորության հռչակումից ի վեր պետությունը կառավարել է արքունիքը, որը բաղկացած էր գործակալություններիցվերին արքունի ատյանիցԿիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը ձևավորվել է ավատատիրական Հայաստանի ավանդույթների հիման վրա՝ Մերձավոր Արևելքում հաստատված խաչակիր ասպետների իշխանությունների ու եվրոպական պետությունների կառավարող մարմինների ազդեցությամբ։ Վերին արքունի ատյանի գործառույթները Ատյանի նիստերին մասնակցում էին խոշոր իշխանները՝ բերդատեր պարոնները։ Վերին արքունի ատյանը խորհրդատուի իրավասություն ուներ, իսկ նիստերը վարում էր թագավորը։Պետության ազդեցիկ գործակալություններից էր պայլությունը կամ խնամակալությունը։ Պայլի գործառույթները Պայլը թագավորի առաջին խորհրդականը և գահաժառանգի դաստիարակն էր, իսկ գահակալի անչափահասության դեպքում՝ նրա խնամակալն ու պետության կառավարիչը։ Նա պետությունը կառավարել է նաև երկրից թագավորի ժամանակավոր բացակայության ժամանակ։ Սպարապետի գործառույթները Սպարապետության գործակալը՝ սպարապետը կամ գունդստաբլը, տնօրինում էր ռազմական գործերը։ Նա թագավորի առաջին տեղակալն էր. գլխավորել…

Հայաստանը 7-րդ դարում

Հայաստանը 7-րդ հայտնվեց Պարսկա-բյուզանդական պատերզաժմի ոլորտում: Պատերզմի սկզմնական շրջանում հաղթանակը պարսկասստանի կողմնե: Խոսորվ 2-րդ արքայի զորքերը մտնում են Արևմտյան Հայաստանի տարածք: 607-608թ. Վրաց եկեղեցին ընդունում  է հաղկեդոնականությունը և անջատում է Հայոց եկեղեցուց: 614թվականին պարսկական բանակները հասնում են մինև Երուսաղեմ և որպես ավար տանում են Քրիստոսի խաչափայտը: 631թ. սեպտեմբերի 14-ին բյուզանդիայի Հերկլը կայսրը վերադարցնում է խաչափայտը: Արևելյան Հայստանում մարսպան Վարաղտիրոց Բագրատունին այս ընթացքում սկսում է ազատագրական շարժում: Երկարատև պայքարից հետո Հերակլը Վարաղտիրոց աքսորում է մի կղզի: Ազատագրական պայքարը շարունակում է իրականացնել Դավիթ Սահառունուն գլխավորությամբ նրան փոխարինում են Թեոդորոս Ռշտունին: 639թ. Ռշտունին միավորեց Հայաստանի երկու մասերը: Հայոց իշխանի նստավայրը Աղթամար կղզին է: Որտեղից իրականցնում էր երկրի պաշտպատությունը:
Արաբական արշավանքները Հայաստանում
640թ. սկսվեց արաբական արշավանքները Հայստանում: 641թ արաբները հարձակվում են Դվինի վրա ավերում են քաղաքը և ի…
1. I slept ........................... nine o'clock. to till until• 2. I commenced work ......................... 1st May. since from• for 3. We walked ........................ the end of the street. till to• for 4. The child has been missing ............................ yesterday. since• from for 5. He traveled seventy miles ......................... two hours. for in• by 6. I received this message ....................... 7 o'clock .................. the morning. in, at at, at at, in• 7. I saw him felling a big tree .................... a hatchet. by with• off 8. An old feud existed ................... the two families. between• among within 9. ......................... Peter and John, there were three other boys present. Beside Besides•

Վրացերենի օրեր

Изображение
Շաբաթ։ Ոմանք դեռ քնած են ու վայելում իրենց հանգիստը՝5 օրվա աշխատանքից հետո,  իսկ ես վառ տրամադրությունով արդեն իսկ շարժվում եմ դեպի դպրոց։
Այսօր մենք պետք է դիմավորենք վրացիների։ Ամեն տարի սպասում եմ«վրացերենի օրեր» նախագծի, քանի որ շատ եմ սիրում այս նախագիծը, շփումները, օրերը վրացիների հետ։ Ժամը 1ն էր։Մարմարյա սրահում հավաքվել 
էին սեբաստացիները ու սպասում բեմադրությունների։ Հայտվեցին կենտրոնում վրացի պարողները ։ Նրանք այնքան փոքր էին ու շատ հաճելի

Drugs

Drugs are poison to humans. Who is engaged in drugs, that belongs to the criminal case. For many years people and the police have been struggling with drug lords, with drugs, but by this time they have not yet been overfished. Drugs have a lot of types. Known of them as: cocaine-heroin with added white powder, chemical composition. These are herbal drugs like: hemp, anash, marijuana...  The consequence of drugs is different. But if you take cocaine or heroin, then within 5-7 years the human brain and cells die off, and then it becomes (as they say) like an animal and behaves the same way. If you take drugs like cannabis, marijuana, anasha, then a person will be smoking, he starts laughing heavily without rearrangement and deteriorates the lungs 2 times faster than a regular cigarette. Typically, drug addicts gather in groups of 3-4 people to take drugs. Because if the addict takes the drugs himself, then usually and almost always overdo and die on the spot. Why do people take drugs? I th…

Տպավորություններ

ՏպավորություններըՄխիթարՍեբաստացիկրթահամալիրից ՏպավորություններըՄխիթարՍեբաստացիկրթահամալիրիցշատմեծենեւբովանդակալից։ՇատտպավորվածեմՄ.Սեբաստացուկրթահամալրիկրթականհամակարգից։Մ. Սեբաստացիկրթահամալիրումշատգովելիէրուսուցիչ֊աշակերտհարաբերությունները։Տպավորվածեմուսուցիչներիանմիջականությամբ,բարությամբ,որըկարողէիասելնաեւաշակերտներիմասին։Առանձնահատուկշնորհակալությունուզումեմհայտնելայնաշակերտներինովքերմեզծանոթացրինիրենցհոյակապդպրոցիմասին։Տպավորությոուններըիհարկեայսքանըչէին,սակայնկանբաներորոնքչեսկարողանումարտահայտել։Իմմոտայսիրավիճակնէ։

Տպավորություններ

Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ տպավորություններով, որոնք ձեռք բերեցի այսօր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Շատ հաճելի մթնոլորտ էր տիրում ամբողջ կրթահամալիրում, բոլորը շատ բարի, կամեցող մարդիկ էին։ Թե աշակերտները, թե ուսուցիչները որոնց հետ մենք հանդիպեցինք շատ լավ տպավորություն տողեցին իմ վրա։ Այդ դպրոց մտնելուց կարծում եմ ոչ ոք երբեք տխուր դուրս չի գա։ Այնքան հաճելի էր տեսնել թե ինչպես են ուսուցիչները շփվում իրենց աշակերտների հետ, թե ինչպիսի մոտեցում են ցուցաբերում ամեն ինչին։ Երեխաները շատ անմիջական, բարի, շփվող են։ Ինձ շատ դուր եկավ նրանց վերաբերմունքը կրթահամալիրի նկատմամբ։ Հետաքրքիր էր շատ թե ինչ կերպ են անցկացնում իրենց դասերը, ինչպես են սկսում օրը։ Պարի ու երգի դասերը, որին որ մենք ներկա գտնվեցինք և մասնակցեցինք, հիանալի ընթացավ։ Մենք շատ բաներ սովորեցինք այդտեղ։ Շատ հետաքրքիր էր տեխնոլոգիայի աշխատանքները, որոնք մենք տեսանք և նաև մի քանի բան պատրաստեցինք մեր ձեռքով։ Նույնիսկ մեր խմբում երեխաներ գտնվեցին, ովքեր ցանկություն հայտնեցին տեղափոխվել այդ կրթահամալիր։ Ես շատ կարճ …