Сообщения

ԱշոտԱ 885-890ՍմբատԱ 890-914ԱշոտԲԵրկաթ 914-928Աբաս 928-953ԱշոտԳՈղորմած 953-977ՍմբատԲՏիեզերակալ 977-990ԳագիկԱ990-1020Հովհաննես–Սմբատ 1020-1041ԳագիկԲ 1042-1045


ՍմբատԲՏիեզերակալ
ՍմբատԲՏիեզերակալ (ծն. թ. անհայտ937-940 – 989), Հայոցթագավոր 977–ից։Բագրատունիներիարքայատնից։ 958–ինդարձելէհոր՝ԱշոտԳ

Սմբատ 2րդ

Աշոտ III-ինհաջորդեցորդին՝Սմբատ II Տիեզերակալը (977- 989), որըշարունակեցԱնիմայրաքաղաքիկառուցապատմանաշխատանքները, հատկապեսկերտեցզգալիորենընդարձակվածքաղաքիերկրորդ՝ «Սմբատյան» կամ «Սմբատաշեն» կոչվողպարիսպր, հիմնեցնորԿաթողիկեեկեղեցիևկաթողիկոսականաթոռնԱրգինայիցտեղափոխեցԱնի:
Սմբատ II-֊ըճանաչեցԱբխազիայումթագավորհռչակվածԲագարատ III Բագրատունու, ինչպեսնաև 987 թ. ՍյունիքումթագավորհռչակվածՍմբատՍահակյանիգահը:
Սմբատ II Տիեզերակալիկրտսերեղբայրըևհաջորդը՝Գազիկ I Բագրատունին (989-1020) ժառանգեցտնտեսապեսբարգավաճևքաղաքականապեսհզորթագավորություն: Տեղականբոլորթագավորություններնուիշխանություններըանվերապահորենենթարկվեցինկենտրոնականթագավորությանգերիշխանությանը, հավատարմորենկատարեցին
Անդրկովկասյան անապատային մողեսիկ (լատ.՝ Eremias pleskei), Պլեսկեի անապատային մողեսիկ, անդրկովկասյան մողեսիկ, իսկական մողեսների ընտանիքի անապատային մողեսիկների (Eremias) ցեղի սողուն։ Որոշ հետազոտողների կողմից դասվում է Rhabderemias ենթացեղին կամ ցեղին։

Հայաստանում տարածված է Արմավիրի և Արարատի մարզերում։ Բնակվում է կիսաանապատային բուսականությամբ ավազուտային կամ ոչ շատ քարքարոտ չոր վայրերում։

Մարմնի երկարությունը 2, 5-5, 8 սմ է, պոչը՝ կրկնակի երկար։ Երիտասարդի մեջքը մուգ գորշ կամ շագանակագույն է՝ լավ արտահայտված 4 երկայնակի դեղնավուն զոլերով։ Պոչը մոխրագույն է։ Հասուն առանձնյակը բաց կամ մուգ գորշ է՝ թույլ արտահայտված դեղնավուն զոլերով։ Վերջույթների վերին մակերեսին կան ակնաձև դեղնավուն խալեր։

Եռագույն գիշերաչղջիկ

Եռագույն գիշերաչղջիկ (լատ.՝ Myotis emarginatus), չղջիկների ենթակարգի հարթաքիթ չղջիկների ընտանիքի կաթնասուն կենդանի։

Չափերով մոտ է Նատերերի գիշերաչղջիկին. մարմնի երկարությունը 43-55 մմ է, պոչինը՝ 38-44 մմ, նախաբազկինը՝ 39-44 մմ. Գորշ ականջախեցիները նկատելի արտահայտված են եռագույն մորթու (այստեղից՝ անվանումը) ընդհանուր գունավորման վրա։ Յուրաքանչյուր մազն ունի 3 իրար հաջորդող երանգներ՝ արծաթափայլ, շեկ և մուգ գորշ, ինչն առավել նկատելի է մեջքային մասում։ Դեպի փորը գույները խամրում և սպիտակում են։

Սնվում է միջին մեծության և խոշոր միջատներով (թիթեռներբզեզներուղղաթևերթաղանթաթևավորներ

ֆլամինգո

Ֆլամինգոները կազմում են ֆլամինգոնմանների կարգիթռչունների ընտանիքը։
Մարմնի երկարությունը 125–145 սմ է, թևերի բացվածքը՝ 140–165 սմ, կենդանի զանգվածը՝ 3,4–4 կգ։ Թռիչքի ընթացքում նկատելի են անսովոր երկար վիզը, հետ տարածած ոտքերը։ Փետրածածկը բաց վարդագույն է, թևերը՝ մուգ վարդագույն ու սև հատվածներով։ Կտուցը վարդագույն է, ծայրը՝ սև, հաստ, ներքև կեռված։ Ոտքերը վարդագույն են, մատները՝ լողաթաղանթավոր։
Կեր է որոնում ծանծաղուտներում՝ ջրում ընկղմած կտուցը աջ ու ձախ տանելով։ Սնվում է միջատներովխխունջներով, խեցգետնակերպերով ։ Տարածվածություն և բնակության վայրերԽմբագրել Ֆլամինգոները տարածված են Հարավարևմտյան ԵվրոպայիԱսիայիԱֆրիկայի և Ամերիկայի բազմաթիվ երկրներում։ Հայտնի է 3,

Բարոյական արժեքներ՝ բարին և չարը

Բարին և Չարը, բարոյագիտության հիմնական կատեգորիաներ, որոնք բնորոշում են առանձին մարդկանց, մարդկանց խմբերի (հատկապես դասակարգերի), ինչպես նաև պատմական խոշոր իրադարձությունների բարոյական գնահատականները և համապատասխանաբար կազմում են բարոյականի և անբարոյականի բովանդակությունը։ Բարու և չարի ծագումն ու էությունը կրոնն ու իդեալիզմը կապում են աստծո կամքի, գերբնական ուժերի, ոգու, մարդու անփոփոխ բնության հետ։ Հասկացությունների վերլուծությունը դնելով գիտական՝ սոցիալ–պատմական հողի վրա, Բարուն և չարն համարում է հասարակական կյանքի հակադրությունների յուրահատուկ արտացոլում որոշակի հասարակարգի ու մարդկանց բարոյական գիտակցության մեջ։ Բարին և չարը ծագում են հասարակական պրակտիկայում, որպես սուբյեկտների հարաբերություններ։ Բարին այն է, ինչը հասարակությունը համարում է բարոյական, դրական, պատշաճ, արտահայտում է հասարակության զարգացման պահանջմունքները, նպաստում ու խթանում է դրան և արժանի է օրինակման։ Չարը հասարակական զարգացմանը հակադիր բացասական արարքներն ու երևույթներն են, որոնք չի ընդունում հասարակությունը, հ…

Անկեղծ չենք: Հովհաննես Թումանյան

Հիմա շատ մարդիկ կան, ովքեր կեղծավոր են: Նրանք թաքցնում են իրենց իրական եսը, փորձելով հարմարվել հասարակության կարծիքին: Վախենում են, որ իրենց մասին վատ կմտածեն, որ կծիծաղեն: Վախենում են անկեղծ լինելուց: Ոմանք ստում են, որովհետև հենց իրենց դուր չեն գալիս: Նրանք ձևանում են լինել այն անձը, ինչպիսին երազում են դառնալ: Ձևանում են՝աշխատելու և դառնալու փոխարեն: Բոլորս էլ գիտենք այդպիսի մարդկանց: Ցավոք սրտի, հիմա նրանք շատ են: Լինում են պահեր, երբ նրանք հանում են դիմակը, ցույց տալով իրենց իսկական գույները, բայց դա երկար չի տևում: Նրանք անմիջապես այն ետ են դնում: Ախր, չէ ո՞ր երբ դու ձևանում ես, դու երջանիկ չես: Դու, դու չես: Դու մի ուրիշ մարդ ես, ով քո աչքերի դիմաց կատարյալ է: Դա բնական է ունենալ թերություններ: Դա լավ  է ունենալ թերություններ: Ոչ ոք կատարյալ չէ: Մի վախեցի՛ր և հանի՛ր դիմակդ: Ցո՛ւյց տուր քո իսկական գույները: Եղիր այնպիսին ինչպիսին կաս: