Сообщения

էկոլոգիա

անգլերեն

գրականություն

հասարակագիտություն

Վոլեյբոլ

Изображение
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի վոլեյբոլի թմով պատրաստվում ենք մրցումներին։ Ես ինքս պարապում եմ արդեն 3  տարի և մասնակցել եմ նախորդ տարիների այս մրցումներին։ Շատ ոգեշնչված և արդեն իսկ պատրաստ ենք  մրցումներին։ Գնում ենք հպարտ և «Դուխով»։ Մեր թիմը բոլոր թմերից տարբերվում է նրանով, որ մենք բոլորս համախմբված ենք: Եթե ինչ- որ մեկի մոտ մի բան չի ստացվում՝ միշտ օգնում ենք միմյանց։  Ուրախ եմ ներկայացնել մեր կրթահամալիրը։Ո՞վ եմ ես

ԵսՀասմիկՊողոսյանսծնվելեմ07.12.2002 թվ.։Դառնալուեմայստարի17 տարեկան։Ինչպեսբոլորի, այնպեսէլիմայստարիքիշրջանումշատբաներենփոխվում։Հաճախլինումէ, որուզումեմմենակլինել, չշփվելոչոքիհետ... ևճիշտհակառակը։Անկախտրամադրությունից... բնավորությունսանընդհատփոխվումէ։ Հիմնականումեսշփվողեմ, սիրումեմմոտիկլինելմիքանիհոգուհետ: Այսբնավորությանգիծըունինաևհայրիկս։Նանույնպեսսիրումէմեծշրջապատ