Сообщения

Ճամփորդություն դեպի Ամբերդ

Սեպտեմբերի 21- ինվաղառավոտյանոչայդքանմեծխմբովպետքէգնայինքճամփորդության՝Ամբերդ: Շատսպասվածևիրոքհետաքրքիրօրանցկացրեցիհինսովորողներիևինչուչէնաևնորեկներիհետ: ԲավականիներկարևգեղեցիկճանապարհանցանքմինչհասնելըԱրագածոտնիմարզ: ՀաղթահարեցինքբարձունքըդեպիԱմբերդ, մտանքևմոմվառեցինքեկեղեցում: Նաևհասանքմինչևամենավերևիդրոշին: Բավականինհետաքրքիրնկարներենստացվել:Մենքխաղացինքտարբերխաղեր: Շատլավժամանականցկացրեցմեզնիցյուրաքանչյուրը: Տպավորություններըմեծենինչպեսմիշտ:
My eating habits 
Usually children like to eat fast food, chips, sweets and other fatty foods. Hey, my name is Hasmik, I’m 15 y/o . I prefer healthy lifestyle, but I hate vegetables. I like fruits. My favorite fruit is apple. I love to eat outdoors. I like soups, burgers and so on. 
In the morning I eat yogurts. Usually at school I don’t eat. But on Wednesday and Friday I eat, because after school I have a workout. Usually I don’t eat at dinner, because I dont go hungry. I like sweets very much. My favorite sweets are snickers, bounty. I love to drink coffee.
I was proud when I was praised.  I felt guilty when I did not do what I had promised. I was motivated when... I was happy when I ate 

Վիկտոր Համբարձումյան << Մեր ամենամեծ գանձը ՝ մայրենի լեզուն >>

1Քոկարծիքով` ի՞նչէպահանջվումլեզվինկատմամբհոգատարլինելուհամար։
հայրենասիրություն

2. «Ինչվերաբերումէհայոցլեզվին, ապապետքէհամոզվածևվստահորենասել, որհայոցլեզունաշխարհիամենահարուստ, զարգացածևկատարելագործվածլեզուներիցմեկնէ»։ Ինչո՞ւէՎիկտորՀամբարձումյանըայդպեսկարծում, ի՞նչհիմնավորումներէբերումգիտնականը:
Իտարբերությունեվրոպականկամայլլեզուներիհայերենըամենագեղեցիկնէ: Այո, այնամենահարուստ, ցարգագածեվկատարելագործվածլեզուներիցմեկնէ: Մերգիրըտարբերվումէմնացածբոլորլեցուներից:
Did God make us OR did we make God?
Great question, and you're not the first to ask it.( I’m atheist, haha). This may seem horrible, strange, paradoxical - but atheists tend to treat religion more seriously than the majority of believers. Those who don’t believe in God take the blame for this world on themselves.  “ Humanity will not be happy until it becomes atheistic. ”...ԼԻՎԻՆԳՍԹՈՆ ԼԱՐՆԵԴ «ՀՈՐ ԶՂՋՈՒՄԸ»08.11.2017 1.«Բոլորմեծահասակներըառաջերեխաենեղել, միայնթենրանցիցքչերնենայդբանըհիշում»: Համաձա՞յնեսԷքզյուպերիիայսմտքիհետ, պատասխանդհիմնավորիր: Համաձայնեմ: Քանիորինչճանապարհանցնումեներեխաներըայդճանապարհըանցելեննաևմեծերը:

Ֆիզիկա

Լուսին

ԼուսինըԵրկիրմոլորակի միակ և Արեգակնային համակարգիմեծությամբ հինգերորդ բնական արբանյակն է։ Ունենալով Երկրի տրամագծի 27%-ը և խտության 60%-ը՝ Լուսինն ունի Երկրի զանգվածի1⁄81-ը։ Միջին հեռավորությունը Երկրի և Լուսնի կենտրոնների միջև կազմում է 384 467 կմ։ Գիշերները այն արտացոլում է Արեգակի լույսը երկրագնդի այն կիսագնդում, որտեղ չեն հասնում Արեգակի ճառագայթները։ Լուսինն իր խտությամբ երկրորդ արբանյակն է Յուպիտերի Իո արբանյակից հետո։
Լուսինը Երկրի հետ սինքրոն պտույտիմեջ է՝ մշտապես շրջված լինելով դեպի մոլորակը միևնույն կողմով։ Այն Արեգակից հետո ամենապայծառ մարմինն է երկնքում, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա մակերևույթը իրականում շատ մուգ է և արտացոլման գործակցով մոտ է ածխին։