К основному контенту

Վարդերի հեղափոխություն

Վարդերի հեղափոխություն(վրաց.՝ ვარდებისრევოლუცია - «վարդեբիսռևոլյուցիա»), գունավորհեղափոխությունՎրաստանում 2003թվականի նոյեմբերին։Հեղափոխությանհիմնականդրդապատճառը 2003 թվականի նոյեմբերի 2-իխորհրդարանականընտրություններիարդյունքների կեղծումնէր։ Հեղափոխությանընթացքում ԷդուարդՇևարդնաձեն վայր դրեցիր լիազորություններըևերկրի ղեկավարումնանցավընդդիմադիրներին՝Միխեիլ Սաակաշվիլիիգլխավորությամբ։

Հեղափոխության տանողգլխավոր և համընդհանուրնախադրյալ դարձավՎրաստանիանկախացումից հետո(1995) պաշտոնավարողԷդուարդ Շևարդնաձեիկառավարումիցդժգոհությունը։Բնակչությանդժգոհությունն առաջացելէր կառավարությանհանդեպ կուտակվածպահանջներիցորոնքկապված էին երկրի ծանրտնտեսական իրավիճակիպետական ծառայողներիշրջանում կոռուպցիայիտարածվածության և այլպատճառներով։Իրավիճակը բարդացավազգայինփոքրամասնությունների՝անկախության ձգտելուկամ Ռուսաստանինմիանալու ձգտումներիհետևանքովինչըմասնավորապեսարտահայտվեց դե-ֆակտոանկախ գոյությունունեցող ԱբխազիայիՀարավային Օսիայի ևորոշակիորեն Աջարիայիպարագայում։
Հասարակության մեջբացասականզգացողություններառաջացրեց նաևՇևարդնաձեի՝Աբխազիայում և Օսիայումհակամարտություններըբռնի ուժով լուծելումերժումըինչըհամատեղվում էր հարցըխաղաղ ճանապարհովլուծելու անհաջողփորձերով։ Վրաստանումքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամնիր գագաթնակետինհասավ 2003 թվականինոյեմբերի 2-ինախագահականընտրություններինախօրեին։


2012 թվականի հուլիսինԷդուարդ Շևարդնաձեն«Ասավալ դասավալի»վրացական թերթին տվածհարցազրույցումներողություն խնդրեցՎրաստանիքաղաքացիներից«վարդերիհեղափոխության» ժամանակ իշխանությունըՍաակաշվիլիին հանձնելուհամար՝ ընդգծելովոր այնժամանակ ինքնայլընտրանք չուներքանժամանակից շուտհրաժարական տալը։Շևարդնաձեն ընդունեց իրսխալըքննադատեցՍաակաշվիլիիքաղաքականությունը՝պնդելովոր նա ի վիճակիչէր լուծել Վրաստանիառջև ծառացածկարևորագույնխնդիրները[2]:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ռուսերեն

1. Я смогу убедить вас в необходимости дополнительных занятий. 2. Если я не сдам экзамен, то придётся очутиться в неприятном положении 3. Без специального компьютерного стола я скорее всего смогу ощутить неудобство. 4. Я уверен, что в соревнованиях по плаванию брассом я смогу победить.5 Он залез на самую верхушку дерева.6. Он лжёт вам! 7. Они никогда не кладет портфели на парты. 8. Он хочет навлечь на нас беду. 9. Наработаюсь за день, (натрудиться), иногда к вечеру так (обессилеть) – рукой двинуть не могу.10. Я тебя не хотел обидеть.11. Это может отвлечь тебя от грустных мыслей. 12. Он хочет отречься от нас при первой опасности. 13. Я смогу победить и этого противника! 14. Вода течёт из крана уже третий день. 15. Они не хотели опозорить нас. 31. Лодки не стоят неподвижно, они чуть колыхаются на воде. 16. Дует ветер, дождь брызгает мне в лицо. 17. Родители стоят на перроне и махали вслед уходящему поезду. 18. Текут ручьи, с крыш капают.

Աղմկոտ լռություն

Աղմկոտլռություն
ԾափահարություններըՇերոնԴրեյփերինենուղղված՝ «ՆյուՅորքթայմսի» բեսթսելերդարձած «Աղմկոտլռություն» վեպիհեղինակին: ՆաՀայաստանումէգրքիհայերենհրատարակությանշնորհանդեսիառթիվ: Այստեղէնաևգրքիշապիկիվրապատկերվածձուկը, որըխորհրդանշումէաղմուկնուլռությունը:

Մելոդինգրքիհերոսուհինէ: Տասնամյամիաղջիկ, որըչիկարողանումքայլելևխոսել, բայցունիկամք, վճռականություն, խելքևսուրմիտք: ՇերոնԴրեյփերնընդգծումէ, Մելոդիինչպետքէխղճալ: Գրքինպատակնայլէ:

«

Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը

Թագավորության հռչակումից ի վեր պետությունը կառավարել է արքունիքը, որը բաղկացած էր գործակալություններիցվերին արքունի ատյանիցԿիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը ձևավորվել է ավատատիրական Հայաստանի ավանդույթների հիման վրա՝ Մերձավոր Արևելքում հաստատված խաչակիր ասպետների իշխանությունների ու եվրոպական պետությունների կառավարող մարմինների ազդեցությամբ։ Վերին արքունի ատյանի գործառույթները Ատյանի նիստերին մասնակցում էին խոշոր իշխանները՝ բերդատեր պարոնները։ Վերին արքունի ատյանը խորհրդատուի իրավասություն ուներ, իսկ նիստերը վարում էր թագավորը։Պետության ազդեցիկ գործակալություններից էր պայլությունը կամ խնամակալությունը։ Պայլի գործառույթները Պայլը թագավորի առաջին խորհրդականը և գահաժառանգի դաստիարակն էր, իսկ գահակալի անչափահասության դեպքում՝ նրա խնամակալն ու պետության կառավարիչը։ Նա պետությունը կառավարել է նաև երկրից թագավորի ժամանակավոր բացակայության ժամանակ։ Սպարապետի գործառույթները Սպարապետության գործակալը՝ սպարապետը կամ գունդստաբլը, տնօրինում էր ռազմական գործերը։ Նա թագավորի առաջին տեղակալն էր. գլխավորել…